Spelvisie

Spelvisie SCOUTS
Scouting is veel meer dan het doen van activiteiten in het bos, op het water of in het park. Er zit een visie achter het Scoutingspel, die wordt samengevat in de spelvisie SCOUTS. De spelvisie geeft aan waar Scouting inhoudelijk voor staat.
De spelvisie bestaat uit zes elementen die ieder hun eigen betekenis hebben en samen het woord SCOUTS vormen.

 

Bronvermelding : Spelvisie SCOUTS (hier te downloaden)