Verenigingsbestuur

Het bestuur van de vereniging scouting Keizer Karel  bestaat uit:
Voorzitter: Wouter Dubbeldam
Secretaris: Dennis Blaauw
Penningmeester: Noud Geutjes
Groepsbegeleider: Daphne Geutjes-vTeeseling
Algemeen lid: Sebastiaan Hendriks en Wim Tebra
Het bestuur overlegt zo’n 5 x per jaar met de leiding in het zgn “kaderoverleg” over de lopende zaken van het scoutingspel. Het kader wordt gevormd door de leiding van de speltakken. Als Scouting Keizer Karel hechten we waarde aan de vele vrijwilligers.
Ten behoeve van die vrijwilligers hanteren we een Vrijwilligers- en waarderingsbeleid. Daarin is aangegeven hoe we de vrijwilliger zien en welke mogelijkheden we bieden zich te ontwikkelen. Maar vooral streven we er naar dat elke vrijwilliger het naar zijn zin heeft en dus plezier heeft bij onze groep.
In het kader van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (de WBTR) is op basis van de statuten vereniging SKK de notitie WBTR vereniging SKK vastgesteld.