Het stichtingbestuur

Stichting Scouting Keizer Karel heeft tot doel het ondersteunen en behartigen van de belangen van de groepsvereniging Scouting Keizer Karel.
De stichting bestaat uitsluitend uit bestuursleden en houdt zich bezig met het verzorgen van alle technische faciliteiten voor de jeugdleden en de leiding. Hierbij moet men denken aan het beheer van de blokhut, terrein en materiaal.
De stichting is een aparte juridische entiteit, maar een meerderheid van de maximaal 7 bestuursleden moeten kaderleden van de groepsvereniging zijn. Hierdoor bepaald het kader van de groepsverening in feite wat de stichting doet.
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en algemene bestuursleden.
In het kader van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (de WBTR) is op basis van de statuten van de stichting  SKK de notitie WBTR stichting SKK vastgesteld.