Contributie

Als lid van Scouting Keizer Karel betaal je, net als bij andere verenigingen, contributie. Van de contributiegelden worden oa. spel- en groepsmaterialen, een aantal activiteiten, de vaste lasten voor de gebouwen en de contributie aan de regio en Scouting Nederland betaald.

De contributie bedraagt als volgt:

De inning van de contributie verloopt via de penningmeester van de vereniging. Heeft u vragen, dan kunt u deze stellen aan de penningmeester via penningmeester@scoutingkeizerkarel.nl. Dit loopt dus niet via de speltakleiding van uw zoon/dochter!. Opzegging kan alleen schriftelijk of per mail. Mondelinge opzeggingen worden niet geaccepteerd!

Overige kosten
De kampen staan financieel los van de contributie. Klik hier voor meer informatie over de kosten van weekend- en/of zomerkampen.

Download hier het contributiereglement van scouting Keizer Karel.