Rookvrije Generatie

Scouting Keizer Karel biedt kinderen een veilige omgeving waarin zij een prettige tijd kunnen hebben en zich kunnen ontplooien. Een veilige omgeving is ook een gezonde omgeving. Daarom mag er al jaren op en rondom ons terrein niet gerookt worden tijdens opkomsten van jeugdleden (van Welpen t/m Explorers).
Scouting Keizer Karel sluit zich aan bij de beweging “Op weg naar een rookvrije generatie“.
Zie de website : Rookvrije generatie scouting .
  Lees hier de brief aan leden en ouders over dit initiatief.