Pesten

Als vereniging heeft Scouting Keizer Karel ook te maken met omgangsvormen tussen leden, menselijk gedrag in al zijn voorkomen en met alle facetten van de opvoeding en het opgroeien van haar jeugdleden in het algemeen.
Ook pesten kan voorkomen binnen de vereniging. Het gebeurt gelukkig niet vaak maar vanwege de grote impact van pesten voor betrokkenen willen we als scoutinggroep een duidelijke lijn uitzetten om op gelijke manier om te gaan met pesterijen.
Daartoe bespreken we het “Pestprotocol ” (te downloaden) van scouting Keizer Karel.
Het doel is dat we daarin  uiteenzetten wat wij onder pesten verstaan en hoe wij omgaan met pesterijen
Als Scouting Keizer Karel hebben we als doel om plezier in het scoutingspel te beleven. Wij hopen daarom dat iedereen zich zal inzetten deze maatregelen  zo min mogelijk nodig te laten zijn. Pesten gaat hoe dan ook ten koste van het plezier binnen onze vereniging.
Bronvermelding : Scouting Nederland infoblad “pesten” (te downloaden)