7 juli 2017

VAKANTIE, Heerlijk ontspannen!
De vakantietijd is weer aangebroken. Zoals gewoonlijk gaan we dan met z'n allen op zomerkamp! Er zijn in de vakantiie echter geen reguliere opkomsten. De eerste opkomst na de vakantie is 9 september!